PROIECTE

 Fondul Solidaritatea

Preşedintele executiv al Uniunii Naţionale pentru Progresul României, domnul Gabriel Oprea, a deschis luni, 10 mai 2010, în numele UNPR, Fondul „SOLIDARITATEA", la Banca Română pentru Dezvoltare.

Preşedintele executiv Gabriel Oprea şi preşedintele Marian Sârbu au donat, în această dimineaţă, Fondului „SOLIDARITATEA", din veniturile personale, câte 8000 lei şi vor continua să facă lunar donaţii în contul Fondului.
În această perioadă de criză financiară este necesar să fim solidari, să fim români pentru români. Invităm politicienii, parlamentarii, agenţii economici şi pe toţi cei care doresc să contribuie, să facă donaţii în contul

Fondului „SOLIDARITATEA" deschis de UNPR: RO 54BRDE 441SV06738124410.

Săptămânal, sumele depuse în cont vor fi direcţionate către Trezoreria Statului, toate donaţiile fiind date publicităţii.

Formularul de donatie se poate descarca de aici.

LEGE
privind taxa de solidaritate

Parlament

Parlamentul României adoptă prezenta lege.


Art.1. - Începând cu data intrării in vigoare a prezentei legi se instituie, pentru o durata de 3 ani, taxa de solidaritate.

Art.2. - Persoanele fizice care deţin bunuri imobile constând în locuinţe sau terenuri precum şi bunuri mobile constând în avioane, elicoptere, ambarcaţiuni sau autoturisme, a căror valoare însumată este mai mare de 450.000 euro vor achita, anual, o taxa de solidaritate în cuantum de 1% din valoarea totala a acestora, care se face venit la bugetul de stat.
In cazul în care valoarea totală a bunurilor mobile şi imobile prevăzute la art.2 este mai mica de 450.000 euro se vor taxa doar bunurile imobile a căror valoare individuală este mai mare de 300.000 euro, precum şi bunurile mobile a căror valoare individuală este mai mare de 50.000 euro, taxa de solidaritate va reprezenta 0,5% din valoarea individuala a bunurilor respective.

Art.3. – Taxa de solidaritate se stabileşte de către direcţiile de taxe şi impozite locale, în conformitate cu prevederile art.2, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere a persoanelor în cauză., conform modelului prevăzut în anexă, care face parte integrată din prezenta lege.

Art.4. Pentru stabilirea valorii bunurilor imobile prevăzute la art 2. direcţiile de taxe şi impozite locale utilizează „Ghidul privind valorile orientative ale proprietăţilor imobiliare" adoptat de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici, iar pentru bunurile mobile valoarea se stabileşte scăzând din valoarea de catalog iniţială 25% pentru primul an de vechime şi câte 10 % pentru următorii 4 ani vechime.

Art.5. - Direcţia de taxe si impozite locale va emite dispoziţia de impunere asupra bunurilor prevăzute în condiţiile prezentei legi.
Art.6. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art.I, pct.2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.59/2010. 
De la aceeaşi dată, modelul declaraţiei speciale prevăzut la art.252 alin.4, teza finală din Legea nr.571/2003, Codul Fiscal, se înlocuieşte cu modelul prevăzut în anexa la prezenta lege, iar art.263 alin.2 din aceeaşi lege se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeazã în funcţie de capacitatea cilindricã a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm 3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor:

 

CAPITOLUL IV 
Impozitul pe mijloacele de transport Art. 263 alin. (2)
Nr. Mijloace de transport cu tracţiune mecanicã lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindricã de pânã la 1.600 cmc inclusiv 8
2. Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv 18
3. Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2.001 cmc şi 2.600 cmc inclusiv 36
4. Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2.601 cmc şi 3.000 cmc inclusiv 72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm 145
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanicã cu masa totalã maximã autorizatã de pânã la 12 tone inclusiv 30
8. Tractoare înmatriculate 18

Cosul de solidaritate

Coşul de solidaritate reprezintă prima mare iniţiativă a UNPR care devine realitate. Prin Programul guvernamental de sprijin pentru pensionari denumit „Coşul de solidaritate", peste 5,1 milioane de pensionari ale căror pensii sunt mai mici decât câştigul salarial mediu net pe economie – 1.471 de lei în prezent - vor putea achiziţiona, la preţuri mai mici decât cele din magazine, produse alimentare de bază - făină, zahăr, ulei, mălai, orez, precum și alte produse alimentare cu termen lung de valabilitate.

Programul "Coșul de solidaritate" nu implică efort bugetar. Nu se dau bani, nu se dau subvenţii, nu se cheltuieşte nimic. Pur şi simplu, printr-un efort de organizare, se elimină lanţul intermediarilor şi implicit dispar adaosurile practicate de aceştia.

În România, ponderea cheltuielilor alimentare în coşul de consum al unui pensionar este extrem de ridicată, ajungând până la 60%. Sunt 5,1 milioane de pensionari care sunt nevoiţi să-şi împartă pensia până la ultimul leu între hrană, medicamente şi utilităţi. Pentru aceşti oameni, orice reducere a cheltuielilor este un câştig şi un sprijin important.

UNPR speră ca programul "Coșul de solidaritate" să devină un reper în activitatea de protecţie socială şi să fie continuat de următoarele guverne, indiferent de orientarea lor ideologică.