Ideologie

După 20 de ani de la schimbarea de regim, politica românească nu reuşeşte să ofere societăţii o viziune clară despre viitor, fiind incapabilă să se desprindă de temele retrograde care au fragmentat societatea la începutul anilor ‘90.

Am aderat la NATO şi am intrat în Uniunea Europeană, însă din punct de vedere politic nu reuşim să ne sincronizăm marilor procese de transformare care modernizează continuu societăţile occidentale. În timp ce peste ocean sau la Bruxelles, politica nu mai este de mult doar terenul îmbâcsit al intrigilor personale şi parcurge deja traseul de la politici publice la guvernare integrată, la Bucureşti, politica rătăceşte încă bezmetic prin fumuri ezoterice care paralizează gândirea, furnizează doar accidental politici publice serioase şi nici măcar nu-şi imaginează conceptul de guvernare integrată în interesul public.

Societatea românească s-a transformat mult în aceşti 20 de ani. Dar noile generaţii active ale României nu sunt reprezentate politic, iar generaţiile asistate sunt menţinute într-o stare permanentă de insecuritate socială. Ele au nevoie de o voce politică puternică, pragmatică şi progresistă care să le reprezinte.

Uniunea Naţională pentru Progresul României este o forţă politică ataşată valorilor naţionale, deschisă aprofundării integrării, pricepută la administrarea eficientă a interesului public, care promovează democraţia socială şi militează pentru reconstrucţia pe baze noi a unui stat activ puternic.

Filosofia şi politicile de dreapta au eşuat lamentabil. Reţetele economice ultraliberale şi fundamentele politice neoconservatoare s-au prăbuşit în cea mai gravă criză economică mondială din ultimii 80 de ani. Apelul disperat la protecţia statului, al celor care decenii la rând s-au străduit să-l distrugă, demonstrează nevoia unei noi ordini politice şi economice bazate pe un echilibru progresist între puterile corectoare ale statului şi forţele cinstite ale pieţei.

Nu o societate controlată de un stat atotputernic, dar nici una aruncată în haos de pieţe dezordonate aflate în goană după profituri egoiste şi mincinoase. Ar fi o eroare ca eşecul politicilor de dreapta să retrezească din adormire concepţiile falimentare şi învechite despre un stat care naţionalizează economia. Dar ar fi o eroare şi mai mare ca statul să asiste pasiv la dezmăţul corupţiei sau al pieţelor nereglementate care distrug peste noapte comunităţi întregi de oameni.

Noua ordine politică şi economică progresistă propusă pentru România se întemeiază pe fundamentele sănătoase ale pieţei, echilibrate de acţiunea viguroasă a unui stat activ care protejează omul, drepturile sale şi demnitatea vieţii în faţa abuzurilor şi valului mecanic al profitului cu orice preţ.

O Românie progresistă

1. Era progresistă. După zeci de ani de dominaţie mondială a politicilor conservatoare şi neoconservatoare, a reţetelor economice liberale şi ultraliberale, şocul crizei economice mondiale a demonstrat falimentul dreptei, pregătind terenul pentru o eră progresistă.

2. Stânga progresistă. România nu a avut până acum un partid progresist.

3. România progresistă. Uniunea Naţională pentru Progresul României propune, prin programul său politic O Românie Progresistă, un pachet de soluţii moderne, inspirate din marile tendinţe globale de redefinire a filosofiei guvernării după criza economică, dar adaptate realităţilor româneşti.

4. Statul progresist. Punctul central al programului progresist românesc este construirea unui stat activ şi a unei guvernări inteligente care se rupe de chingile birocraţiei pentru a se transforma dintr-un obstacol în calea împlinirii personale şi a iniţiativei private, într-un element echilibrat de sprijin.

5. Principiul progresist. UNPR consideră că statul activ funcţional şi guvernarea inteligentă integrată ale României progresiste sunt posibile doar dacă guvernământul central şi local îşi câştigă credibilitatea. Încrederea în toate formele de guvernământ creşte doar atunci când respectă principiul de a nu fi sursa problemelor oamenilor, ci soluţia lor.

6. Libertăţile progresiste. Statul activ înseamnă guvernare mai multă şi mai bună. Dar, un stat cu adevărat robust presupune mai multe drepturi şi libertăţi pentru cetăţeni, garantate prin aplicarea riguroasă a legii, nu reglementări rigide de comandă şi control. În viziunea UNPR, drepturile şi libertăţile civile largi sunt o condiţie pentru întărirea legitimităţii statului român şi pentru construirea guvernării inteligente.

7. Guvernarea progresistă. Fundamentalismul pieţei promovat de curentele de dreapta neoconservatoare a sucombat, iar reţetele macroeconomice ultraliberale experimentate în România şi-au demostrat în mod repetat ineficienţa. De aceea, UNPR este partizana guvernării pozitive, cu proceduri transparente, şi a statului activ care reglează piaţa când este nevoie, având totodată puterea de a-şi corecta propriile deficienţe şi reguli anacronice.